پیچک مصنوعی

  • Fake Vines Fake Ivy Leaves Artificial Ivy for Wall Decor

    انگور تقلبی برگ پیچک مصنوعی پیچک مصنوعی برای دکور دیوار

    درباره این مورد جنس انگور سبز: برگ های پیچک مصنوعی از ابریشم و ساقه ها از پلاستیک ساخته شده است.24 رشته از این گونه تاک های پیچک مصنوعی وجود دارد.نگهداری از انگورهای تقلبی: حلقه پیچک مصنوعی مصنوعی همیشه سبز است و برگ های آویزان ابریشم متراکم هستند و به راحتی آسیب نمی بینند یا محو نمی شوند.برگ های آویزان تقلبی نیازی به تمیز کردن روزانه ندارند.موارد استفاده از گلدسته پیچک: گیاهان آویز مصنوعی با چراغ های نواری LED را می توان برای دکور دیوار عروسی، تاک های مصنوعی برای ... استفاده کرد.